Inwestor: Miasto Ryn / lokalizacja: Ryn / pow. użytkowa: 10 000m2

Architekci: Ireneusz Asman, Paweł Pieniężny

Współpraca: Magdalena Pasternak, Magdalena Szarlej

Opis: Wokół pięknego jeziora miejskiego w Rynie powstała malownicza ścieżka spacerowa. Jako rozszerzenie tego obszaru dodaliśmy nowe funkcje, takie jak amfiteatr, park zabaw i plaża.

Nowa ścieżka obejmuje nowe funkcje, pozostając jednocześnie ciągłą. Istnieje możliwość dalszego dodawania nowych obszarów do nowo wybudowanej ścieżki.

Ścieżka powiększa się obok amfiteatru, tworząc plac wejściowy. Amfiteatr jest osłonięty murowanym umocnieniem, co jest powszechne w okolicy.

Istniejący stok średniowiecznej winiarni Zakonu Krzyżackiego został odtworzony w formie amfiteatru. Otaczają go istniejące drzewa, które w naturalny sposób kształtują mury miejskie.

Cel osiągnięty w tym projekcie zależał od minimalnej ingerencji w istniejący krajobraz przy jednoczesnym podkreśleniu jego cech przyrodniczych.


Zobacz projekt