Projekt dotyczył modernizacji istniejącej stołówki w starym ośrodku wypoczynkowym położonym w lesie sosnowym. Pierwsza wizualna pamięć miejsca – wolnostojący pawilon otoczony zespołem wysokich drzew, w którym jedna pozioma forma została zestawiona z wieloma pionowymi elementami, posłużyła jako główna inspiracja dla projektu. Istniejąca elewacja zyskała przesuniętą warstwę drewnianych filarów, który służył jako podpora dla nowego dachu. W ten sposób w przestrzeniach wokół budynku powstały nowe otwarte i zamknięte tarasy.


Zobacz projekt